Seuran jäsen ja sielu Margareta Segersven rekiajelulla.

Suomen Vaunuhistoriallinen Seura ry

Hallitus 2019-2020
Puheenjohtaja:
Heidi Sinda

Hallituksen jäsenet:
Axel Cedercreutz, varapuheenjohtaja
Jocce Jönsson, rahastonhoitaja
Petri Luoto, sihteeri, tiedotus suomi
Isabella Salenius, tiedotus ruotsi, ulkomaan kirjeenvaihto
Margareta Segersven, arkistointi

Toiminnantarkastaja:
Ernst Knape